Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)
Vergadernummer 601842
Aanvang-sluiting 24-05-2011 21:30 - 24-05-2011 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

 

 

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 31 mei 2011.
Mocht uit de bespreking van het onderhandelaarsakkoord in de Tweede Kamer of het overleg dat nog binnen de VNG wordt gevoerd blijken dat er op 31 mei nog veel onduidelijkheden zijn, dan wordt op dat moment bekeken hoe en wanneer de raad het stuk zal bespreken.

Kamervoorzitter: MPPM Merx
Portefeuillehouder: A.A.M. Brok
Secretaris: JJ 't Lam