Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving (Economie en cultuur)

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving (Economie en cultuur)

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving (Economie en cultuur)
Vergadernummer 601839
Aanvang-sluiting 17-05-2011 20:30 - 17-05-2011 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

 

Gelegenheid voor onderlinge beraadslaging (zonder initiatiefnemers).

 

 

min
Besluit

De adviescommissie besluit dat het onderwerp voldoende is besproken en hiermee is afgedaan.

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 25 mei 2011 met stemverklaringen van de fracties GroenLinks en de PvdA.

min
Besluit

De adviescommissie besluit dat het onderwerp voldoende is besproken en hiermee is afgedaan.

Kamervoorzitter: S.M. Wemmers-Wanrooij
Portefeuillehouder: J Mos
Secretaris: JH de Roo-Veulings