Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 601826
Aanvang-sluiting 17-05-2011 20:15 - 17-05-2011 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 17 mei 2011 in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.15 uur.


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Hamerstukken

4

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

5

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

6

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

7

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

8

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

9

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

10

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

11

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

Benoemingen / Aanwijzingen

12

min
Besluit

De raad besluit de in het raadsvoorstel genoemde personen bij acclamatie te (her)benoemen.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 12 mei 2011 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 13 mei 2011 10.00 uur tot dinsdag 17 mei 2011 15.30 uur.