Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking)

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking)

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking)
Vergadernummer 601811
Aanvang-sluiting 12-04-2011 22:15 - 12-04-2011 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

De referendumverordening heeft de intentie om inwoners van de stad meer en betere mogelijkheden te bieden om aan de voorkant van ontwikkelingen mee te denken en voorstellen te doen.

min
Besluit

Zie besluit adviescommissie Bestuur en Middelen over Vaststellen Verordening tot wijziging Verordening burgerinitiatief (eerste wijziging).
De Verordening burgerinitiatief en de referendumverordening zijn gelijktijdig behandeld.
De adviescommissie adviseert de Referendumverordening als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraad van 19 april 2011.

Kamervoorzitter: CA van Verk
Portefeuillehouder: PH Sleeking
Secretaris: JH de Roo-Veulings