Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking)

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking)

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking)
Vergadernummer 601810
Aanvang-sluiting 12-04-2011 21:30 - 12-04-2011 22:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

Met de wijziging in de verordening wordt het burgers gemakkelijker gemaakt om een burgerinitiatief in te dienen.

min
Besluit

Dhr. Van Verk van de fractie PvdA stelt voor de Verordening tot wijziging Verordening burgerinitiatief (eerste wijziging) en de Referendumverordening Dordrecht gelijktijdig te behandelen i.p.v. na elkaar, omdat deze twee stukken veel met elkaar gemeen hebben. De andere fracties stemmen daar mee in.
Alle fracties zijn positief over de verordening tot wijziging Verordening burgerinitiatief. Er wordt binnen de fracties wel verschillend gedacht over het aantal benodigde handtekeningen en de leeftijd voor het indienen van een burgerinitiatief. Enkele fracties zouden het benodigde aantal handtekening voor het indienen graag aan de kiesdeler gekoppeld zien. Na de woordvoeringen van de fracties en de beantwoording van de wethouder wordt aangegeven dat in de verordening burgerinitiatief een wijziging moet worden doorgevoerd in artikel 6, lid 3 onder c. Het woord gemeenteraad, moet worden adviescommissie. Om zo het tijdpad te garanderen. 
Ook staan de fracties positief tegenover de Referendum verordening. De meningen binnen de fracties over een referendum verschillen. Hier wordt uitvoerig over gesproken. Men vindt het lastig, dat bij het houden van een referendum dit alleen schriftelijk kan en niet digitaal. De fracties vragen aan de wethouder indien er in de toekomst een referendum wordt gehouden, hij vooraf nagaat of het dan mogelijk is, dit referendum digitaal te houden om kosten te besparen.
De fracties geven aan met de beide voorstellen te kunnen instemmen.
De adviescommissie adviseert de beide verordeningen als hamerstukken te agenderen voor de gemeenteraad van 19 april 2011. Bij de Referendumverordening is er mogelijk een stemverklaring van de CU/SGP.

Kamervoorzitter: CA van Verk
Portefeuillehouder: PH Sleeking
Secretaris: JH de Roo-Veulings