Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)
Vergadernummer 601802
Aanvang-sluiting 12-04-2011 21:30 - 12-04-2011 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

min
Besluit

De adviescommissie wenst de raadsinformatiebrief Evaluatie beleidsplan "Zorg voor Elkaar" 2008-2010 terug te laten komen in de adviescommissie. Dit in combinatie met een presentatie waarin de brief nader wordt toegelicht.

Gezamenlijk met enkele spelers in het veld zal de raad de vraagstukken die in de raadsinformatiebrieven naar voren komen inhoudelijk verkennen. De uitkomst hiervan zal betrokken worden bij de Expertmeeting Alcohol, drugs en jongeren van 17 mei 2011.

min
Besluit

De adviescommissie wenst de raadsinformatiebrief tevens te betrekken bij de Expertmeeting Alcohol, Drugs en Jongeren van 17 mei 2011.

 

 

 

Kamervoorzitter: N de Smoker-van Andel
Portefeuillehouder: HPA Wagemakers
Secretaris: S.V. Vooren