Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)
Vergadernummer 601796
Aanvang-sluiting 12-04-2011 20:30 - 12-04-2011 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

min
Besluit

Een groot aantal fracties geeft aan de afwijzing van het subsidieverzoek teleurstellend te vinden. Tevens vindt een groot aantal aanwezigen de letteren van cultureel belang voor de stad. De wethouder geeft aan dat het hier om exploitatiesubsidie gaat, waarvan de raad reeds eerder heeft besloten die niet meer te verstrekken. De Stichting kan wel een subsidieaanvraag t.b.v. culturele initiatieven indienen. Qua huisvesting resten nog een aantal opties om bijv. samen te werken met Pictura, bibliotheek, DieP of Dordts Museum.
De aanwezigen geven aan op het belang van cultuur, en deze discussie in bredere context bij de behandeling van de toegezegde Cultuurnota dit najaar, uitvoerig in te willen gaan.

 

 

 

 

 

Kamervoorzitter: B Staat
Portefeuillehouder: J Mos
Secretaris: AM Doornenbal