Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)
Vergadernummer 601788
Aanvang-sluiting 12-04-2011 20:30 - 12-04-2011 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

 

BESLOTEN

Gelet op het vertrouwelijk karakter van de bijlagen wordt het stuk in een besloten kamer besproken, waarbij het mogelijk is wensen en/of bedenkingen over de overeenkomst kenbaar te maken.

min
Besluit

Betreft een besloten kamer.
De commissie besluit dat het voorstel als hamerstuk geagendeerd kan worden voor de raadsvergadering van 19 april 2011, waarbij stemverklaringen worden afgelegd.


 

Kamervoorzitter: S.M. Wemmers - Wanrooij
Portefeuillehouder: PH Sleeking
Secretaris: JJ 't Lam