Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving (Sport en recreatie)

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving (Sport en recreatie)

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving (Sport en recreatie)
Vergadernummer 594286
Aanvang-sluiting 29-03-2011 21:30 - 29-03-2011 22:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

 

LAATSTE 15 MINUTEN BESLOTEN.

In het besloten gedeelte is er ruimte om in te gaan op de stand van zaken over hetgeen in de paragraaf met risico's naar voren is gebracht. Voor die tijd komt de nieuwe afschrijvingsmethodiek aan de orde en kijken we naar de lijn tot nu toe en hetgeen wat betreft de evaluatie er nog aan zal komen.

min
Besluit

De aanwezige raads- en commissieleden uiten hun zorg over o.a. de negatieve publiciteit rondom Optisport en de reeds verstrekte en mogelijk nog te verwachten kredieten t.b.v. het Sportpark. Een mogelijke realisatie van een aantal tennisbanen op het dak van de parkeergarage, vinden de fracties VSP en BVD een interessant idee. De wethouder zegt toe dat de evaluatie parkeertarieven dit najaar aan de raad zal worden toegezonden.
De adviescommissie adviseert het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraad van 12 april a.s.

Kamervoorzitter: A.G. Hoogerduijn
Portefeuillehouder: REC Reynvaan
Secretaris: AM Doornenbal