Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving (Economie en cultuur)

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving (Economie en cultuur)

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving (Economie en cultuur)
Vergadernummer 587671
Aanvang-sluiting 12-04-2011 22:15 - 12-04-2011 23:00

VERVOLG

min
Besluit

De presentatie VO Hofcarré wordt in drie delen gepresenteerd. Henk Kranendonk start met een presentatie over het VO Hof/DiEP, waarin een aantal mutaties zijn doorgevoerd t.g.v. het politiek akkoord. (De Statenschool blijft school). Directeur Erfgoedcentrum DiEP, Ineke Middag, gaat aan de hand van o.a. plattegronden in op het inrichtingsconcept. Pieter van der Heijden (XPEX) sluit af met een beeldende presentatie waarin de thematische indeling van het ontwerp tot uiting wordt gebracht en toegelicht. De bezoeker krijgt de gelegenheid om interactief en afgestemd op persoonlijke interesses door de ruimten te lopen. Er komt een thematische presentatie 1572-1619, waarin de voor Dordrecht van historisch belang zijnde gebeurtenissen als de Sint-Elisabethsvloed, de Eerste Vrije Statenvergadering en de Synode worden uitgelicht. Het voorontwerp zal naar verwachting in mei aan de raad worden aangeboden. Dan zal er ook gelegenheid zijn om de plannen in een bredere context van het Hofkwartier te bespreken.


 

Kamervoorzitter: J Heijmans
Portefeuillehouder: J Mos
Secretaris: AM Doornenbal