Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)
Vergadernummer 575613
Aanvang-sluiting 15-03-2011 21:30 - 15-03-2011 22:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

min
Besluit

Het initiatiefvoorstel kan als afgehandeld beschouwd worden daar de huidige praktijk voldoende lijkt aan te sluiten bij de in het voorstel geuite wensen. Wel wordt aangegeven dat verbreden van de bekendheid met de problematiek in de richting van de potentiële slachtoffergroep ook van nut zou kunnen zijn.De wethouder geeft aan dat het thema huwelijksdwang een plek zal krijgen in het beleidsplan maatschappelijke zorg dat waarschijnlijk nog voor de zomer op de agenda staat.


Kamervoorzitter: S.M. Wemmers - Wanrooij
Portefeuillehouder: HPA Wagemakers
Secretaris: S.V. Vooren