Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 572716
Aanvang-sluiting 29-03-2011 20:15 - 29-03-2011 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 29 maart 2011 in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.15 uur.


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

Burgemeester Brok heet iedereen welkom. De dames S.M. Wemmers en K. Rusinovic en de heren I. Eski, M. Groeneweg, C. van Verk, M. Safranti, A. van Wensen en D. Schalken-den Hartog zijn met kennisgeving afwezig.

2

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven onder .c, en .h, is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

3

min
Besluit

Mutaties notulen 15 maart: de raadsleden A. van Dongen, Catsburg, Gündogdu, Kensenhuis, Koene, Nederhof en Tiebosch staan abusievelijk niet bij de aanwezigen vermeld in de notulen. Wethouder Van Steensel moet worden gewijzigd in wethouder Van de Burgt. Met inachtneming van deze mutaties stelt de raad de notulen gewijzigd vast.

Hamerstukken

4

min
Besluit

De raad stelt het uitvoeringskrediet voor het project Buiten de pollers, fase Wijnstraat beschikbaar en wijzigt dienovereenkomstig de begroting.

5

min
Besluit

De raad stelt de grondexploitatie Sportpark Zeehavenlaan vast, neemt kennis van de modernisering van het Sportpark. De begroting wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

Stukken ter kennisname

6

min
Besluit

De raad besluit de Visie 2010-2013 "Politie Dichtbij" voor kennisgeving aan te nemen.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 24 maart 2011 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 25 maart 2011 10.00 uur tot dinsdag 29 maart 2011 13.30 uur. 15.30 uur.