Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)
Vergadernummer 572645
Aanvang-sluiting 15-03-2011 22:15 - 15-03-2011 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

 

INCLUSIEF SPREKERSPLEIN

min
Besluit

Geen van de drie uitgenodigde indieners van zienswijzen maakt gebruik van de gelegenheid om in te spreken. Waarnemend wethouder Van de Burgt, alsmede de ambtelijke ondersteuning beantwoorden een aantal vragen. Gezien de reeds opgelopen vertraging vinden de aanwezige raads- en commissieleden het van belang dat het e.e.a. z.s.m. ten uitvoer wordt gebracht. De leden van de adviescommissie adviseren dit stuk als hamerstuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 22 maart a.s.

Kamervoorzitter: N de Smoker-van Andel
Portefeuillehouder: E van de Burgt
Secretaris: AM Doornenbal