Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking)

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking)

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking)
Vergadernummer 560492
Aanvang-sluiting 15-03-2011 22:15 - 15-03-2011 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

min
Besluit

De commissieleden krijgen eerst de gelegenheid vragen te stellen aan de wnd.directeur van de rekenkamer. De vragen worden naar tevredenheid beantwoord. De fracties zijn erg tevreden over het rapport. Vervolgens bespreekt de commissie het rapport waarbij de wens wordt uitgesproken om jaarlijks deel te nemen aan de F.G.Kordes-Trofee, een prijs voor het beste jaarverslag in Nederland. Het rapport bevat 4 aanbevelingen aan de raad (nrs 5 t/m 8). De nummers 6 t/m 8 worden zonder meer overgenomen. Er wordt wat verschillend aangekeken tegen het gebruik gaan maken van doelmatigheidsindicatoren (aanbeveling 5).
De commissie stelt de raad voor het voorstel als hamerstuk vast te stellen in de raadsvergadering van 22 maart 2011, op basis van een gewijzigd conceptbesluit. Hierin wordt de wens om jaarlijks deel te nemen aan de Kordes-Trofee toegevoegd en wordt aan aanbeveling 5 toegevoegd dat dit gebeurt door aan te sluiten bij landelijke benchmarkten.


 

Kamervoorzitter: B Staat
Portefeuillehouder: DVJ Massie
Secretaris: JJ 't Lam