Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen (Veiligheid)

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen (Veiligheid)

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen (Veiligheid)
Vergadernummer 557058
Aanvang-sluiting 15-03-2011 21:30 - 15-03-2011 22:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

Dhr. P. Pattynama, projectleider nafase Moerdijk en dhr. D. Vermeulen, brandweercommandant van het korps Zwijndrechtse Waard zullen bij deze vergadering aanwezig zijn om uw vragen over de stand van zaken Moerdijk/Kijfhoek te beantwoorden. Tevens gelegenheid om zienswijzen over het regionaal risicoprofiel kenbaar te maken.

min
Besluit

De heren P. Pattynama, projectleider nafase Moerdijk, en D. Vermeulen, brandweercommandant van het korps Zwijndrechtse Waard geven een toelichting op en beantwoorden vragen over de stand van zaken Moerdijk / Kijfhoek. Hun toelichtingen leiden niet tot aanvullende zienswijzen over het regionaal risicoprofiel. De adviescommissie besluit het regionaal risicoprofiel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 22 maart 2011.

Kamervoorzitter: B Staat
Portefeuillehouder: A.A.M. Brok
Secretaris: M.J.W.T. Hendrickx