Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen (Veiligheid)

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen (Veiligheid)

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen (Veiligheid)
Vergadernummer 536892
Aanvang-sluiting 17-01-2012 21:30 - 17-01-2012 22:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 24 januari 2012.

Kamervoorzitter: F. Riet
Portefeuillehouder: A.A.M. Brok
Secretaris: JH de Roo-Veulings