Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving (Sociale Infrastructuur)

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving (Sociale Infrastructuur)

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving (Sociale Infrastructuur)
Vergadernummer 522534
Aanvang-sluiting 30-11-2010 21:30 - 30-11-2010 22:15
Hoofdvergadering Adviescommissie


GEDEELTELIJK BESLOTEN

min
Besluit

Besloten is het stuk als hamerstuk te agenderen tijdens de middagraad van 14 december 2010. Hierbij zal de fractie CU/SGP met een stemverklaring komen.

Verder heeft de wethouder aangegeven in het VO duidelijk te vermelden op welke posten eventueel bespaard kan worden, en ieder die het technisch financiële verhaal in detail wil bekijken kan daarvoor bij de Wethouder terecht.

Kamervoorzitter: J.J.W. van Dongen
Portefeuillehouder: F.J. van den Oever
Secretaris: S.V. Vooren