Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving (Sociale Infrastructuur)

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving (Sociale Infrastructuur)

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving (Sociale Infrastructuur)
Vergadernummer 516436
Aanvang-sluiting 30-11-2010 20:30 - 30-11-2010 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

 

Presentatie/toelichting bedrijfsplan Energiehuis

min
Besluit

Besloten is om 7 december 2010 in een besloten bijeenkomst verder te spreken over het Energiehuis. Op 14 december 2010 kan vervolgens deze raadsinformatiebrief ter kennis name geagendeerd worden.

min
Besluit

Op 7 december 2010 is er een extra opiniërende kamer in besloten vorm van 2115-2200 uur. Vervolgens komt het stuk op 14 december 2010 als bespreekstuk in de raad.


De vertrouwelijke presentatie wordt naar de fracties verstuurd.

Kamervoorzitter: J.J.W. van Dongen
Portefeuillehouder: F.J. van den Oever
Secretaris: S.V. Vooren