Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen (Veiligheid)

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen (Veiligheid)

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen (Veiligheid)
Vergadernummer 516421
Aanvang-sluiting 30-11-2010 21:30 - 30-11-2010 22:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

 

Presentatie Visiedocument Politie Dichtbij

min
Besluit

De Kamer begint met een presentatie van de heer G. den Uijl, plv. korpschef van de politie. Gelet op de nog beschikbare tijd stelt de voorzitter voor per fractie prioriteiten aan te geven betreffende de sturing van de Visie. Buiten het aangeven van prioriteiten werden er ook nog vele vragen gesteld. Deze vragen zijn beantwoord, maar er is nog veel behoefte om over dit onderwerp verder te praten. Dhr. Brok geeft aan het  ook te willen hebben over de toekomstige organisatie van de politie (nationale korps).
De voorzitter geeft aan de agendacommissie voor te stellen opnieuw een adviescommissiekamer
te besteden aan dit onderwerp het aangeven van prioriteiten t.a.v. de sturing van de visie en de toekomstige organisatie van de politie.


 

Kamervoorzitter: A.G. Hoogerduijn
Portefeuillehouder: A.A.M. Brok
Secretaris: JH de Roo-Veulings