Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Collegecarrousel

Gemeente Dordrecht

Agenda Collegecarrousel

Details van de vergadering/agenda
Titel Collegecarrousel
Vergadernummer 511697
Aanvang-sluiting 30-11-2010 19:45 - 30-11-2010 20:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

min
Besluit

Collegecarrousel 30 november 2010
Bij afwezigheid van de heer Van Dongen, zit burgemeester Brok de carrousel voor. Hiermee kan iedereen instemmen.

Mededelingen college:
Er zijn geen mededelingen. 

Vragen van de raad:

Polder Stededijk
De heer Hoogerduijn (CU/GP) refereert aan de vergadering van verleden week inzake het Voorontwerpbestemmingsplan Polder Stededijk.  Toen is medegedeeld dat er eind van deze week overleg zou plaatshebben met de provincie. Hij vraagt of er al meer informatie bekend is over de middelen en de gevolgen voor de Nieuwe Dordtse Biesbosch.
Wethouder Sleeking antwoordt dat hij collega wethouder Wagemakers zal attenderen de raad hierover, na afloop van dit overleg, in een wethoudersbrief of via maandagmiddagmail te informeren.

Gespreksleider: Dhr. Van Dongen, portefeuillehouders: Dhr. Brok, Mevr. Reynvaan, Dhr. Sleeking, Dhr. Van den Oever, Dhr. Van Steensel, Wagemakers.