Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen (Veiligheid)

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen (Veiligheid)

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen (Veiligheid)
Vergadernummer 415795
Aanvang-sluiting 22-06-2010 21:30 - 22-06-2010 22:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

 

Gelegenheid om in gesprek te gaan met hoofdofficier van Justitie, de heer G.P. van de Beek, districtschef Dordrecht/Zwijndrechtse Waard van de politie regio ZHZ, de heer A.G. Sijtsma en portefeuillehouder integrale veiligheid, de heer A.A.M. Brok.
U wordt bijgepraat over landelijke ontwikkelingen van de politie-organisatie en het openbaar ministerie, aangevuld met de actuele informatie over de situatie in Dordrecht en de prioriteiten voor de Dordtse regio.

min
Besluit

Na een korte inleiding door burgemeester Brok licht de heer Sijtsma cijfers toe die afkomstig zijn uit de landelijke AD misdaadmeter. Hierbij komt ook aan de orde de stand van zaken huiselijk geweld. De cijfers spreken voor zich. Dordrecht en de regio doen het goed. Sijtsma vraagt aandacht voor het Veilig Wonen Keurmerk en uit zijn zorg over het aantal schietincidenten in de stad. De heer van de Beek deelt dit zorgpunt en vraagt ook aandacht voor zorg (zorg en repressie moeten bij elkaar komen), alcohol en jeugd en overlast in achterstandwijken en buitengewoon gebruik van kamerbewoning. Hij nodigt college en raad uit om een bezoek te brengen aan het Openbaar Ministerie. De burgemeester zal dit aanbod kort na de zomervakantie onder de aandacht van de Agendacommissie brengen. Voorzitter en portefeuillehouder danken de hoofdofficier en districtschef voor hun verhaal en constateren dat dergelijke gesprekken in een behoefte voorzien en voor herhaling vatbaar zijn.

Kamervoorzitter: MPPM Merx
Portefeuillehouder: A.A.M. Brok
Secretaris: JH de Roo-Veulings / M.J.W.T. Hendrickx