Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 415757
Aanvang-sluiting 15-06-2010 20:15 - 15-06-2010 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 15 juni 2010 in Vergaderzaal 1  van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.15 uur.


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit
Burgemeester Brok opent de vergadering en heet iedereen welkom. De heren J.E.R. van der Vorm- de Rijke, J. Mos, P.H. Sleeking, A. Gündogdu en H.J. Tazelaar zijn met kennisgeving afwezig. Mevrouw J.L.M. van Benthem-den Bakker is afwezig en mevrouw L.J. Kuhlemeier is verlaat. Mevrouw N. de Smoker–van Andel is ondanks haar verjaardag aanwezig.

De burgemeester staat stil bij het trieste bericht dat oud-burgerraadslid mevrouw W.E. Bolk van ECO Dordt is overleden.

Tevens meldt hij namens het presidium dat het presidium voorstelt om de aanstelling van de plv. directeur Rekenkamer te verlengen tot 1 januari 2011, zodat in het najaar een discussie naar doel en vorm van de Rekenkamer plaats kan vinden. Dit P&O voorstel wordt op dit moment juridisch getoetst en wordt derhalve geagendeerd voor de eerste raadsvergadering na het zomerreces.2

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven onder i. t/m l. is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

3

min
Besluit
De raad stelt de notulen van de gemeenteraad van 27 april, 18 mei, 25 mei,
1 juni en de notulen van de adviescommissie van 20 april 2010 ongewijzigd vast.

Hamerstukken

4

min
Besluit
De raad stemt in met het voorstel inzake de problematiek Buiten Walevest en de daarbij behorende gemeentelijke bijdrage.

5

min
Besluit
De raad heeft geen wensen en/of bedenkingen inzake de reorganisatie bestuursstructuur Drechtwerk en besluit conform.

6

min
Besluit
De raad heeft geen wensen en/of bedenkingen inzake Project Spuiboulevard/J. de Wittstraat en besluit conform.

Stukken ter kennisname

7

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

8

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

9

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 10 juni 2010 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 11 juni 2010 10.00 uur tot dinsdag 15 juni 2010 15.30 uur.