Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 405473
Aanvang-sluiting 01-06-2010 20:15 - 01-06-2010 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 01 juni 2010 in Vergaderzaal 1  van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.15 uur.


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit
De burgemeester heet iedereen welkom.
Mevrouw N.E. Witsen Elias-Kool en de heren J.E.R. van der Vorm-de Rijke, A.J.M. Klous en I. Eski zijn met kennisgeving afwezig. De heer Pols is verlaat.

2

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen.

Hamerstukken

3

min
Besluit
De raad benoemt de leden van de Agendacommissie, Auditcommissie en Drechtraad.

4

min
Besluit
De raad stemt in met het voorstel aanwijzing collegeleden als leden van de Drechtraad.

5

min
Besluit
De raad stelt de Algemene Subsidieverordening Dordrecht 2010 vast.

6

min
Besluit
De raad bekrachtigt de door het college opgelegde geheimhouding inzake "bijlage horend bij 4, wat mag het kosten" behorende bij het raadsvoorstel "Oplossen problematiek Buiten Walevest gemeentelijke bijdrage aan nieuwe radarsensor".

7

min
Besluit
De raad bekrachtigt de door het college opgelegde geheimhouding t.a.v. de koopovereenkomst en de Packagedeal/brief met aanvullende afspraken Spuiboulevard-Johan de Wittstraat (18-05-2010).

Stukken ter kennisname

8

min
Besluit
De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan, waarbij opgemerkt dient te worden dat de inhoud bij een nog te plannen themabijeenkomst over de Riedijkshaven zal worden betrokken.

9

min
Besluit
De raad neemt dit collegestandpunt voor kennisgeving aan.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 27 mei 2010 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 28 mei 2010 10.00 uur tot dinsdag 1 juni 2010 15.30 uur.