Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 386701
Aanvang-sluiting 01-06-2010 20:30 - 01-06-2010 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

min
Besluit
Wethouder Wagemakers zal er op toezien dat de vragen die betrekking hebben op sociale zaken en werkgelegenheid worden doorgespeeld richting wethouder Van Steensel die voor beantwoording zorg zal dragen. Verder is besloten dat de raad sterk betrokken zal worden bij het opstellen van de shortlist die bepalend zal zijn voor het beleid rondom participatie van de komende vijf jaar. Uitkomsten uit de diverse monitoren worden daarbij samengepakt, waarbij tevens gekeken zal worden van welke monitoren er in de toekomst gebruik zal worden gemaakt. Wethouder Wagemakers geeft verder aan dat hij zal nakijken in hoeverre het probleem van 'zoekgeraakte' jongeren ook in Dordrecht een navenante rol speelt. daarnaast zal hij een beter beeld geven van de stand van zaken rondom de wachtlijsten en zal hij zich inzetten om de afzonderlijke spelers in het veld met elkaar in contact te brengen om de samenwerking te sterken. In het MJP, dat rond november zal verschijn, zal het geheel in uitgediepte vorm naar voren komen. De drie brieven kunnen na deze behandeling als afgehandeld worden beschouwd. Wel zullen ze de komende tijd natuurlijk nog wel ter inspiratie dienen voor komende besprekingen.

min
Algemeen besluit
Wethouder Wagemakers zal er op toezien dat de vragen die betrekking hebben op sociale zaken en werkgelegenheid worden doorgespeeld richting wethouder Van Steensel die voor beantwoording zorg zal dragen.

Verder is besloten dat de raad sterk betrokken zal worden bij het opstellen van de shortlist die bepalend zal zijn voor het beleid rondom participatie van de komende vijf jaar. Uitkomsten uit de diverse monitoren worden daarbij samengepakt, waarbij tevens gekeken zal worden van welke monitoren er in de toekomst gebruik zal worden gemaakt.

Wethouder Wagemakers geeft verder aan dat hij zal nakijken in hoeverre het probleem van 'zoekgeraakte' jongeren ook in Dordrecht een navenante rol speelt. daarnaast zal hij een beter beeld geven van de stand van zaken rondom de wachtlijsten en zal hij zich inzetten om de afzonderlijke spelers in het veld met elkaar in contact te brengen om de samenwerking te sterken. In het MJP, dat rond november zal verschijn, zal het geheel in uitgediepte vorm naar voren komen.

De drie brieven kunnen na deze behandeling als afgehandeld worden beschouwd. Wel zullen ze de komende tijd natuurlijk nog wel ter inspiratie dienen voor komende besprekingen.

min
Algemeen besluit
Wethouder Wagemakers zal er op toezien dat de vragen die betrekking hebben op sociale zaken en werkgelegenheid worden doorgespeeld richting wethouder Van Steensel die voor beantwoording zorg zal dragen.

Verder is besloten dat de raad sterk betrokken zal worden bij het opstellen van de shortlist die bepalend zal zijn voor het beleid rondom participatie van de komende vijf jaar. Uitkomsten uit de diverse monitoren worden daarbij samengepakt, waarbij tevens gekeken zal worden van welke monitoren er in de toekomst gebruik zal worden gemaakt.

Wethouder Wagemakers geeft verder aan dat hij zal nakijken in hoeverre het probleem van 'zoekgeraakte' jongeren ook in Dordrecht een navenante rol speelt. daarnaast zal hij een beter beeld geven van de stand van zaken rondom de wachtlijsten en zal hij zich inzetten om de afzonderlijke spelers in het veld met elkaar in contact te brengen om de samenwerking te sterken. In het MJP, dat rond november zal verschijn, zal het geheel in uitgediepte vorm naar voren komen.

De drie brieven kunnen na deze behandeling als afgehandeld worden beschouwd. Wel zullen ze de komende tijd natuurlijk nog wel ter inspiratie dienen voor komende besprekingen.

min
Algemeen besluit
Wethouder Wagemakers zal er op toezien dat de vragen die betrekking hebben op sociale zaken en werkgelegenheid worden doorgespeeld richting wethouder Van Steensel die voor beantwoording zorg zal dragen.

Verder is besloten dat de raad sterk betrokken zal worden bij het opstellen van de shortlist die bepalend zal zijn voor het beleid rondom participatie van de komende vijf jaar. Uitkomsten uit de diverse monitoren worden daarbij samengepakt, waarbij tevens gekeken zal worden van welke monitoren er in de toekomst gebruik zal worden gemaakt.

Wethouder Wagemakers geeft verder aan dat hij zal nakijken in hoeverre het probleem van 'zoekgeraakte' jongeren ook in Dordrecht een navenante rol speelt. daarnaast zal hij een beter beeld geven van de stand van zaken rondom de wachtlijsten en zal hij zich inzetten om de afzonderlijke spelers in het veld met elkaar in contact te brengen om de samenwerking te sterken. In het MJP, dat rond november zal verschijn, zal het geheel in uitgediepte vorm naar voren komen.

De drie brieven kunnen na deze behandeling als afgehandeld worden beschouwd. Wel zullen ze de komende tijd natuurlijk nog wel ter inspiratie dienen voor komende besprekingen.
Kamervoorzitter: A. van Wensen
Portefeuillehouder: HPA Wagemakers
Secretaris: S.V. Vooren