Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 354787
Aanvang-sluiting 20-04-2010 20:15 - 20-04-2010 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 20 april 2010 in Vergaderzaal 1  van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.15 uur.


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit
De heer A. Karapinar is met kennisgeving afwezig. De heer J.E.R. van der Vorm-de Rijke is vanwege een ernstige aandoening in het ziekenhuis opgenomen en is derhalve niet aanwezig. We wensen hem veel sterkte.

De burgemeester staat stil bij wethouders Spigt en Kamsteeg die deze avond voor de laatste keer in hun rol als wethouder de gemeenteraad bijwonen. Hij roept de aanwezigen op zowel naar het afscheid van de heer Spigt, als ook naar de installatie van wethouder Kamsteeg te gaan. Burgemeester Brok wenst reeds nu zijn dank uit te spreken voor de afgelopen jaren en is verheugd dat wethouder Kamsteeg zijn bestuurlijke capaciteiten kan inzetten in Zwijndrecht.

2

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven onder l. t/m o., s.,t., en w. t/m y. is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

Stukken ter kennisname

3

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 15 april 2010 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 16 april 2010 10.00 uur tot dinsdag 20 april 2010 15.30 uur.