Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 350218
Aanvang-sluiting 13-04-2010 20:30 - 13-04-2010 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie


 

min
Besluit
Gerrit Willems geeft een toelichting op de ontwikkelingen rond het CBK, waar het CBK zich mee bezighoudt en meer specifiek, de aanleiding voor de verzelfstandiging van de Kunstuitleen. Ten gevolge van de economische crisis heeft deze sector een dramatische terugval geleden, m.n. de kunstuitleen aan bedrijven. Kunstuitleen en andere functies van het CBK gaan niet samen: er zal een "winkel" moeten komen. Het CBK zal zich als kunstcentrum verbreden en wenst ook het debatcentrum van de stad te worden. Voor het personeel wordt in overleg met de vakbond en COR naar alternatieve oplossingen gezocht. Over de realisatie van de Kunstuitleen zal de raad op termijn via een collegevoorstel worden geïnformeerd. Esther Gottschalk, Gottschalk cultureel advies, presenteert het bedrijfsplan, waarin de kunstuitleen verzelfstandigt tot een nieuwe stichting die zelfvoorzienend dient te zijn. "De Kunstproeverij" als winkel, voor advies, activiteiten en de mogelijkheid tot lidmaatschap. Zij benadrukt dat de missie destijds om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren juist wel succesvol is aangezien de kunstuitleen nu rijp is om zelfstandig verder te gaan.

 

Kamervoorzitter: S.M. Wemmers - Wanrooij
Portefeuillehouder: J.H. Lagendijk
Secretaris: AM Doornenbal