Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 350065
Aanvang-sluiting 13-04-2010 19:45 - 13-04-2010 20:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

min
Besluit
De formateur koppelt terug over de onderhandelingen van de afgelopen week. Hij verwijst als eerste naar zijn schriftelijke verslag. In aanvulling hierop geeft hij aan dat er op een groot aantal dossiers reeds overeenstemming is over de richting. Over de dossiers die nu nog openstaan, verwachten de partijen deze week tot elkaar te komen, dit betreft bijvoorbeeld het Energiehuis en het Maasterras.
Daarnaast geeft hij aan dat de wethouderskandidaten van Beter Voor Dordt bekend zijn en deze avond ook aanwezig voor een eventuele kennismaking.
De formateur verwacht de komende week tot een afronding te komen van het concept-coalitieakkoord en tot overeenstemming over de portefeuilleverdeling.
In tegenstelling tot de krantenberichten zal er geen inkomenspolitiek gevoerd worden op lokaal niveau. Wel streeft hij naar bestuurlijke vernieuwing, in het bijzonder in de relatie met burgers. Hier moet ruimte voor zijn binnen de portefeuille van elke wethouder en om redenen van span of control kan het dan nodig zijn een zesde wethouder aan te trekken. Dit dient in zijn beleving dan wel budgettair neutraal te verlopen.
Er zijn geen vragen van de raad over de inhoud van deze terugkoppeling.
Secretaris: M. van Hall