Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 344813
Aanvang-sluiting 06-04-2010 20:15 - 06-04-2010 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 06 april 2010 in Vergaderzaal 1  van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.15 uur.


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit
Mevrouw J.L.M. van Benthem is met kennisgeving afwezig. De voorzitter deelt mee dat er om 20.30 uur in kamer 3 nog gelegenheid is voor de commissieleden om foto's te laten maken voor het RIS. De heer Van Verk deelt mee dat mevrouw Rusinovic op Goede Vrijdag is bevallen van een dochter genaamd Livia. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen.

Benoemingen / Aanwijzingen

3

min
Besluit
De raad benoemt per acclamatie mevrouw M. Vliegenthart-Kozlowska als lid van de Adviescommissie

Hamerstukken

4

min
Besluit
De raad stemt in met de verplaatsing van DLTC naar het terrein Nieuweweg en de dekking daarvan conform bijgaande begrotingswijziging.

5

min
Besluit
De raad stelt een aanvullend uitvoeringskrediet beschikbaar voor de aanleg van de fietsverbinding fietsbrug A16 naar de Rijksstraatweg. De begroting wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

Stukken ter kennisname

6

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

7

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

8

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 1 april 2010 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 2 april 2010 10.00 uur tot dinsdag 6 april 2010 15.30 uur.