Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 289578
Aanvang-sluiting 05-01-2010 14:00 - 05-01-2010 17:00

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 05 januari 2010 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uurDe BURGEMEESTER van DORDRECHT

R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
De dames I.E. Stevens, K.M. Rusinovic en J.L.M. van Benthem en de heer D.G.E. Cobelens zijn met kennisgeving afwezig. De heer J.C.C. Bruggeman komt later. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Burgemeester Bandell beantwoordt de vragen van de PvdA inzake de brand in het Vrijetijdscentrum aan het Van Neurenburgpad op Nieuwjaarsdag. De technische recherche is momenteel bezig met het onderzoek naar de oorzaak van de brand, die -naar nu blijkt- niet is ontstaan bij het verkooppunt van (sier)vuurwerk, maar bij het daarnaast gelegen kledingcentrum. De burgemeester beantwoordt tevens de overige vragen inzake het watertransport, de communicatie met de buurtbewoners en de beveiliging van vuurwerkdepots in Dordrecht.

2

3

4

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven onder i. t/m k. is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

5

min
Besluit
De raad stelt de notulen van de adviescommissie van 17 november en van de besloten vergadering van de adviescommissie over Stadswerven van 6 oktober 2009 ongewijzigd vast.

Hamerstuk

6

min
Besluit
De raad bekrachtigt de geheimhouding van het raadsvoorstel met bijlagen inzake financiën, grondexploitatie, parkeerexploitatie en relaties met externe partijen t.a.v. Stadswerven.

Stukken ter kennisname

7

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

8

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op woensdag 16 december 2009 digitaal beschikbaar gesteld via het RIS en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor vanaf maandag 4 januari 2009 10.00 uur tot dinsdag 5 januari 2009 13.30 uur.