Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 276925
Aanvang-sluiting 15-12-2009 19:45 - 15-12-2009 20:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 15 december 2009 in Vergaderzaal 1  van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 19.45 uur.


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
Met excuses voor het wat latere begintijdstip i.v.m. uitloop van de agendacommissie opent de voorzitter de vergadering. Er is bericht van verhindering ontvangen van de heren Hoogerduijn, Bruggeman, Mostert en Van Dongen en van mevrouw Stevens. Daarnaast zijn er geen mededelingen en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit
De notulen van de gemeenteraad van 24 september 2009 en van de adviescommissie van 3 november 2009 worden ongewijzigd vastgesteld.

Hamerstukken

4

5

min
Besluit
Het besluit wordt conform voorstel genomen.

6

min
Besluit
Het besluit wordt conform voorstel genomen met de stemmen van de fractie BETER VOOR DORDT tegen. In een stemverklaring geeft mevrouw Kuhlemeijer aan dat BVD in dit voorstel geen oplossing ziet voor het probleem van de omwonenden. De gronden voor weigering zijn te vaag en scherpe regels ontbreken. Dit zijn in de ogen van BVD halve maatregelen en daarom stemmen zij niet in.

7

min
Besluit
Het besluit wordt conform voorstel genomen met een stemverklaring van ECO Dordt/D66 waarin zij hun zorg uitspreken over de ontsluitingswegen van de te bouwen locatie. De fractie van GROENLINKS deelt deze zorg.

Stukken ter kennisname

8

min
Besluit
De Raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen.
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op woensdag 9 december 2009 digitaal beschikbaar gesteld via het RIS en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 11 december 2009 10.00 uur tot dinsdag 15 december 2009 15.30 uur.