Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 2591172
Aanvang-sluiting 02-09-2020 19:00 - 02-09-2020 20:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 2 september 2020 zal plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 19.00 uur.

De vergadering wordt uitgezonden via internet en/of kan worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl 

 

De Commissiegriffier, 

B.M.M. de Jong

 

1

min
Besluit

De vergadering wordt geopend door de voorzitter; de commissie heeft geen mededelingen en stelt de agenda ongewijzigd vast. 

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst van 30 juni 2020 vast. 

4

min
Besluit

De commissie besluit het volgende:
- De benen-op-tafel sessie definitie Jeugdhulp op 8 september om 18u00 vindt geen doorgang. Deze sessie wordt geplaatst op de agenda van 15 september, tijdens het eerste uur van de commissievergadering. Ter voorbereiding wordt de ambtelijke organisatie gevraagd om een concreet overzicht van de beleidskaders van de Jeugdwet, met daarin inzicht in waar de gemeente verantwoordelijk voor is.
- De agenda van 8 september biedt nog ruimte voor een extra agendadeel.
- De gesprekstafels Programma Sportparken op 29 september starten om 19.30.
- De commissievergadering van 6 oktober zal plaatsvinden op woensdag 7 oktober in verband met een Drechtraad.
- De beoogde themabijeenkomst Huiselijk Geweld vindt naar verwachting plaats op de eerste commissievergadering in januari 2021.

5

min
Besluit

De commissie besluit het overzicht van de stand van zaken moties grondig door te nemen voor de volgende vergadering en deze dan te behandelen. 

6

min
Besluit

De commissie besluit het overzicht van de stand van zaken toezeggingen grondig door te nemen voor de volgende vergadering en deze dan te behandelen.
Beter voor Dordt wil graag een toevoeging zien aan de lijst toezeggingen. Het gaat om een toezegging omtrent een RIB met een overzicht van overhead, uitvoerings- en controlekosten in het jeugddomein en Wmo-domein. De commissie besluit dat dit gecontroleerd wordt en indien deze toezegging is gedaan, wordt deze toegevoegd aan het overzicht toezeggingen.

7

min
Besluit

Dhr. Tiebosch vraagt om het toevoegen van een Corona-presentatie, gehouden in de carrousel Sociaal van de Drechtsteden door de directeur van de sociale dienst, aan de begrotingsbehandeling van de Gemeente Dordrecht 2021. De commissie gaat hiermee akkoord.

8

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: AL van der Ham
Commissiegriffier: BMM de Jong

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.