Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 2591165
Aanvang-sluiting 02-09-2020 19:00 - 02-09-2020 20:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR  EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 2 september 2020 zal plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 19.00 uur.

De vergadering wordt indien mogelijk publiekelijk uitgezonden via internet en/of kan worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl


De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

De commissie stelt de agenda vast.

2

min
Besluit

De commissie besluit de besluitenlijst van 30 juni 2020 vast te stellen.

4

min
Besluit

De agenda's worden nog bijgewerkt door de Raadsgriffie. 

5

min
Besluit

De commissiegriffier heeft een vraag m.b.t. een andere vergadering (3 september). Er zijn verder geen vragen voor de rondvraag.

6

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: DTJ van Leeuwen
Commissiegriffier: JC Bakker

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.