Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2588980
Aanvang-sluiting 02-09-2020 19:00 - 02-09-2020 20:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 2 september 2020 zal plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 19.00 uur.

De vergadering wordt indien mogelijk publiekelijk uitgezonden via internet en/of kan worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl


De Commissiegriffier,

M. den Boer

 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van de adviescommissie van 30 juni wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit

De commissie stemt in met de termijnagenda met het verzoek te kijken of door schuiven van onderwerpen de agenda van 30 september wat minder vol kan worden.

5

De vraag aan de commissie is of zij het eens is met het afvoeren van de moties waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. Verder wordt de commissie gevraagd kennis te nemen van het overzicht. Verdere vragen over de stand van zaken van afzonderlijke moties kunnen per email bij de griffie worden ingediend.

min
Besluit

De commissie stemt in met het afvoeren van de moties waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. 
Bij de motie Locatie Zomerkermis Dordrecht (160510/M2) wordt verzocht die van het overzicht van de commissie te halen omdat deze thuis hoort bij de commissie Bestuur & Middelen.
Verder neemt de commissie kennis van het overzicht.

6

De vraag aan de commissie is of zij het eens is met het afvoeren van de toezeggingen waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. Verder wordt de commissie gevraagd kennis te nemen van het overzicht. Verdere vragen over de stand van zaken van afzonderlijke toezeggingen kunnen per email bij de griffie worden ingediend.

min
Besluit

De commissie stemt in met het afvoeren van de toezeggingen waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld en neemt verder kennis van het overzicht.

7

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

8

min
Besluit

De vergadering wordt om 20.01 uur gesloten.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: CM Jager
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.