Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Auditcommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Auditcommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Auditcommissie
Vergadernummer 2565235
Aanvang-sluiting 13-05-2020 20:00 - 13-05-2020 21:00

Namens de voorzitter van de AUDITCOMMISSIE wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 13 mei 2020 zal plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 20.00 uur.

De vergadering wordt indien mogelijk publiekelijk uitgezonden via internet en kan worden teruggekeken via dordrecht.raadsinformatie.nl

De voorzitter,

A. de Looze

 

 

1

min
Besluit

De heer Portier (SP) heeft een brief gezonden aan de commissie (zie ingekomen stukken). Ook mevrouw Kruger (GroenLinks) heeft informatie die zij graag met ons wil delen (zie ingekomen stukken).
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De heer Boersma heeft een opmerking op het verslag van 21 april 2020; deze wordt aangepast in het verslag. De commissie stelt de verslagen vast.

STUKKEN TER BESPREKING

4

De bespreking richt zich op het  (actuele) financieel perspectief en op een eerste verkenning van de mogelijke omvang / opbrengst van de opties zoals die in de commissie Bestuur en middelen van 21 april zijn gedeeld ('Uitdaging om de financiën structureel op orde te houden').

min
Besluit

De heer Besseling (stadscontroler) geeft een nadere duiding van de bezuinigingskeuzes in aanloop naar de Begroting 2021 en beantwoordt vragen hierover. De effecten van de corona-crisis zullen zichtbaar worden gemaakt in de Burap. Alle informatie over de 'uitdaging om de financiën op orde te houden' zal worden betrokken bij de Kadernota.

Tenslotte

5

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

Voorzitter: A de Looze
Commissiegriffier: JC Bakker

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.