Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 2564178
Aanvang-sluiting 12-05-2020 20:15 - 12-05-2020 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 12 mei 2020 zal plaatsvinden 

via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 20.15 uur.

De vergadering wordt publiekelijk uitgezonden via internet en kan worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl.

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

De commissie stelt te agenda vast. Er zijn geen mededelingen.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst van 21 april vast.

3

min
Besluit

Er zijn vragen aan het college van de fracties van de VVD, CDA en PvdA over maatregelen m.b.t. de corona-crisis. Deze vragen worden door wethouder Burgraaf beantwoord.

STUKKEN TER BESPREKING

4

min
Besluit

De commissie evalueert de viering van Oud en Nieuw zoals die sinds de afgelopen jaarwisseling wordt gehouden in Dordrecht. Een aantal fracties geven aan op termijn te willen streven naar een algeheel verbod op vuurwerk. Voor de komende jaren zal Dordrecht de huidige lijn blijven volgen: alleen de binnenstad is volledig vuurwerkvrij, daarbuiten er vuurwerkvrije zones. Er zal streng worden gehandhaafd op illegaal vuurwerk. Voor het centraal vuurwerk op het Drierivierenpunt zegt de burgemeester toe met alternatieve voorstellen te komen, zoals een lasershow of een show met drones. Ook zal hij met Zwijndrecht en Papendrecht in overleg treden om mogelijk te komen tot een gezamenlijke vuurwerk- of lasershow. Wel geeft de burgemeester aan dat de ontwikkeling van het corona-virus zal bepalen of een dergelijk groot evenement doorgang kan vinden.
De commissie besluit de raadsinformatiebrief (met bijlagen) ter kennisname te laten vaststellen door de raad.

5

Informatieve bijeenkomst met een presentatie door Peter van Bennekom.

min
Besluit

De heer Van Bekkekom (Dienstverlening Drechtsteden) geeft een uitgebreide toelichting op het Meerjarenplan Dienstverlening van Dordrecht en beantwoordt hierover enkele vragen. De commissie besluit dat zij hiermee voldoende geïnformeerd is over dit onderwerp. 

6

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

7

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: AL van der Ham
Portefeuillehouder: AW Kolff / MD Burggraaf
Commissiegriffier: JC Bakker

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.