Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Auditcommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Auditcommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Auditcommissie
Vergadernummer 2541008
Aanvang-sluiting 21-04-2020 19:00 - 21-04-2020 20:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de AUDITCOMMISSIE wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 21 april 2020 zal plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 19.00 uur.

De vergadering wordt indien mogelijk publiekelijk uitgezonden via internet en kan worden teruggekeken via dordrecht.raadsinformatie.nl

De voorzitter,

A. de Looze

 

 

STUKKEN TER BESPREKING

3

De heer Pot (BDO) is aanwezig om de stresstest toe te lichten en vragen hierover te beantwoorden.

4

De commissie wordt voorgesteld in te stemmen met de reactie aan de Provincie.

5

Voorzitter: A de Looze
Commissiegriffier: JC Bakker

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.