Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Ondernemerschap en Bereikbaarheid

Gemeente Dordrecht

Agenda Ondernemerschap en Bereikbaarheid

Details van de vergadering/agenda
Titel Ondernemerschap en Bereikbaarheid
Vergadernummer 253837
Aanvang-sluiting 03-11-2009 22:00 - 03-11-2009 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

min
Besluit
De commissie is van mening dat dit onderzoek helderheid geeft ten aanzien van de cijfers en deze cijfers tonen geen grote verschuivingen m.b.t. leegstand en geen grote afwijkingen met de landelijke trend. Wat dat betreft dus geen reden voor verontrustheid. Wel is het jammer dat geen antwoord wordt gegeven op de vraag naar de oorzaak. Voor het formuleren van beleid is dat juist cruciaal. De commissie geeft de portefeuillehouder mee in de komende tijd aandacht te geven aan het wijzigen van de bestemming waar dit een oplossing biedt. Een voorbeeld hiervan is het ombouwen van kantoren tot woonruimte en het (al dan niet gesubsidieerd) wonen boven winkels. In het bijzonder wordt aandacht gevraagd voor het investeren in de leegstand in de Schil. Tot slot wijst de commissie op de voorbeeldfunctie van de gemeente wanneer het eigen panden betreft. De portefeuillehouder (Kamsteeg ter vervanging van zijn collega's van den Oever en Spigt)geeft aan dat de problematiek van leegstand en verloedering zal worden meegenomen bij de gebiedsvisie Schil West. Hierbij blijft aandacht voor het ombouwen van kantoren. In het bijzonder de de situatie aan de Spuiweg heeft actief de aandacht van het college. Hier heeft ook al aanschrijving plaats gevonden. De verloedering van enkele eigen panden van de gemeente betreurt hij zeer. Tot op heden is dit passief aangepakt. Hij zal zijn collega's voorstellen van deze panden een project te maken en de situatie actief te benaderen. Hiermee zijn de vragen en opmerkingen van de commissie voldoende beantwoord en besluit de commissie de Raadsinformatiebrief ter kennisneming naar de raad te sturen.

Kamervoorzitter: M.C. Ruisch
Portefeuillehouder: AT Kamsteeg / J.W. Spigt
Secretaris: M. van Hall
Thema: Economische structuurversterking