Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 2522113
Aanvang-sluiting 11-02-2020 20:00 - 11-02-2020 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 11 februari 2020 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

De commissie heeft gezamenlijk vergadert met de commissie Sociale Leefomgeving (over de Visie Opvang). Zie aldaar voor de besluiten van deze commissie. De agendabespreking en andere punten van de commissie zijn doorgeschoven naar 18 februari.

2

min
Besluit

Dit agendapunt is doorgeschoven naar de vergadering van 18 februari.

4

min
Besluit

De bespreking van de agenda's van de komende periode is doorgeschoven naar de vergadering van 18 februari a.s..

5

min
Besluit

Er waren geen vragen aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING

6

AANVANG 20.00 uur. GEZAMENLIJKE BESPREKING MET COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING.
Beeldvormende bijeenkomst bedoeld om de commissies te voorzien van informatie om de Visie Opvang te kunnen behandelen. Politiek debat vindt plaats op een nader te bepalen moment. Eventuele insprekers kunnen zich uiterlijk maandag 10 februari 16.00 uur aanmelden bij de griffie. 

min
Besluit

De burgemeester geeft op verzoek van de commissie een actueel veiligheidsbeeld van de Kromhout-omgeving. Vervolgens geven zeven insprekers hun mening over de Visie Opvang, waarna raads- en commissieleden vragen stellen. Ten slotte vindt aan de hand van een stellingen een debat plaats met genodigden, waar raads- en commissieleden ook vragen bij stellen. De commissies Sociaal en Bestuur & middelen besluiten op 18 februari gezamenlijk het debat te voeren over de Visie Opvang.

7

min
Besluit

Er waren geen vragen voor de rondvraag.

8

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: I Koene
Portefeuillehouder: AW Kolff
Commissiegriffier: JC Bakker

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.