Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 2519799
Aanvang-sluiting 31-03-2020 20:00 - 31-03-2020 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 31 maart 2020 zal plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 20.00 uur.

De vergadering wordt indien mogelijk publiekelijk uitgezonden via internet en/of kan worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl.

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

STUKKEN TER BESPREKING

4

5

6

7

8

Agendapunten 5 t/m 8 worden gezamenlijk besproken. De commissie bespreekt het burgerinitiatief Theater Berckepoort en in samenhang daarmee het voorstel tot verkoop van de Berckepoort. 

9

Hebben we onze hoofddoelen en ambities bereikt ? De focus van dit Jaarverslag ligt op het gevoerde beleid en de maatschappelijke effecten.

10

11

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: AL van der Ham
Portefeuillehouder: AW Kolff / MD Burggraaf
Commissiegriffier: JC Bakker

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.