Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 2517702
Aanvang-sluiting 15-01-2020 20:00 - 15-01-2020 20:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD, die op woensdag 15 januari 2020 in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.00 uur.


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.W. Kolff

 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Hamerstukken

3

4

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties CDA, GroenLinks en Gewoon Dordt leggen een stemverklaring af.

Stukken ter kennisname

5

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

6

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

7

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

8

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

9

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

10

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. Raadslid Koene plaatst een opmerking bij dit agendapunt.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 9 januari 2020 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.