Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 2508698
Aanvang-sluiting 08-01-2020 20:00 - 08-01-2020 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 08 januari 2020 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter opent, er zijn geen mededelingen; de commissie stelt de agenda vast.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst vast.

3

min
Besluit

Loudy Nijhof (BVD) vraagt:


1. Er is een toenemend aantal immigranten die onder de zgn. Chavez -regeling gezinshereniging krijgen. In veel gemeenten zorgt dit voor problemen m.b.t. huisvesting, inkomen en dergelijke. In hoeverre heeft Dordrecht hiermee te maken, zijn hier cijfers over? Legt dit extra druk op de maatschappelijke en gezinsopvang en op andere voorzieningen? Graag zouden wij hier een update in cijfers en in aanpak over krijgen.
2. Is er inmiddels al zocht op wie de vrouwenopvang gaat beheren nu Juzt geheel omgevallen en ontmanteld is als aanbieder? Kunt u daar de laatste stand van zaken geven?
3. Zoals wij uit de media lazen gaat de gesloten jeugdzorginstelling ‘De Hoenderloogroep’ dicht. Hier wonen kwetsbare kinderen die behandeling nodig hebben. Mij is ter ore gekomen dat daar ook kinderen verblijven uit Dordrecht of onze regio. Klopt dit en zo ja, wat doet de gemeente eraan om deze kinderen op een vervangende behandel- en woonplek te laten komen?


Het college is hierbij verzocht schriftelijk te beantwoorden.

5

De commissie wordt gevraagd de komende agenda's te bepalen.

min
Besluit

De commissie besluit:


15 januari - overige insprekers Krommedijk, memo Heijkoop, presentatie nota Lokale gezondheid.


Per mail wordt gevraagd wanneer de commissie het vervolg over de Krommedijk wil agenderen.

6

min
Besluit

De commissie stemt in met de 'voorstellen afvoeren'.

7

min
Besluit

De commissie stemt in met de 'voorstellen afvoeren'.

Verdiepingsbijeenkomst revitalisering Sportpark Krommedijk, aanvang 20.30 uur

8

De bijeenkomst start om 20.30 uur. In de bijlage staat de agenda van de bijeenkomst. De bijeenkomst is bedoeld om de gemeenteraad te voorzien van voldoende informatie om de revitalisering van sportpark Krommedijk politiek te behandelen. Eventuele insprekers kunnen zich uiterlijk dinsdag 7 januari 16.00 uur aanmelden bij de griffie.   

min
Besluit

De commissie begint met acht insprekers: drie van de supportersvereniging FC Dordrecht, twee van de amateurclubs op de Krommedijk (FC Dordrecht Amateurs en RCD), twee andere supporters en Hans de Zeeuw, algemeen directeur FC Dordrecht. Vervolgens vinden drie presentaties plaats, over eerdere plannen sinds 2004 (Heleen Kromkamp, clustermanager gemeente Dordrecht), het ontwikkelde revitaliseringsplan (Eelco Derks, Stadium Consultancy) en de onderzochte financieringsmethodiek (Wim van Rijswijk, Maatschappelijk Financieren). Afgesproken is:
- de niet insprekende amateurclubs The Hawks en DFC krijgen 15 januari alsnog de gelegenheid om in te spreken
- de commissie ontvangt van het college een ambtelijk opgesteld feitenrelaas van de afgelopen twee jaar (inclusief het verzoek van Irene Koene om inzicht in alle gesprekken, aanwezigen en besluiten sinds 'maatschappelijk financieren')
- de commissie ontvangt de ledenaantallen van de vier amateurclubs
- de teksten van alle insprekers worden toegevoegd aan het dossier
- de 'enthousiaste' ambtelijke brief aan Hans de Zeeuw wordt toegevoegd aan het dossier
- Wim van Rijswijk deelt contactgegevens van goede voorbeelden uit het land


Vervolgstap is inhoudelijk debat in de commissie, dit vindt plaats op een nader te bepalen moment.

9

min
Besluit

De commissie begint met acht insprekers: drie van de supportersvereniging FC Dordrecht, twee van de amateurclubs op de Krommedijk (FC Dordrecht Amateurs en RCD), twee andere supporters en Hans de Zeeuw, algemeen directeur FC Dordrecht. Vervolgens vinden drie presentaties plaats, over eerdere plannen sinds 2004 (Heleen Kromkamp, clustermanager gemeente Dordrecht), het ontwikkelde revitaliseringsplan (Eelco Derks, Stadium Consultancy) en de onderzochte financieringsmethodiek (Wim van Rijswijk, Maatschappelijk Financieren). Afgesproken is:
- de niet insprekende amateurclubs The Hawks en DFC krijgen 15 januari alsnog de gelegenheid om in te spreken
- de commissie ontvangt van het college een ambtelijk opgesteld feitenrelaas van de afgelopen twee jaar (inclusief het verzoek van Irene Koene om inzicht in alle gesprekken, aanwezigen en besluiten sinds 'maatschappelijk financieren')
- de commissie ontvangt de ledenaantallen van de vier amateurclubs
- de teksten van alle insprekers worden toegevoegd aan het dossier
- de 'enthousiaste' ambtelijke brief aan Hans de Zeeuw wordt toegevoegd aan het dossier
- Wim van Rijswijk deelt contactgegevens van goede voorbeelden uit het land


Vervolgstap is inhoudelijk debat in de commissie, dit vindt plaats op een nader te bepalen moment.

10

De commissie kan de RIB en de art.40-beantwoording betrekken bij de verdiepingsbijeenkomst.

min
Besluit

De commissie begint met acht insprekers: drie van de supportersvereniging FC Dordrecht, twee van de amateurclubs op de Krommedijk (FC Dordrecht Amateurs en RCD), twee andere supporters en Hans de Zeeuw, algemeen directeur FC Dordrecht. Vervolgens vinden drie presentaties plaats, over eerdere plannen sinds 2004 (Heleen Kromkamp, clustermanager gemeente Dordrecht), het ontwikkelde revitaliseringsplan (Eelco Derks, Stadium Consultancy) en de onderzochte financieringsmethodiek (Wim van Rijswijk, Maatschappelijk Financieren). Afgesproken is:
- de niet insprekende amateurclubs The Hawks en DFC krijgen 15 januari alsnog de gelegenheid om in te spreken
- de commissie ontvangt van het college een ambtelijk opgesteld feitenrelaas van de afgelopen twee jaar (inclusief het verzoek van Irene Koene om inzicht in alle gesprekken, aanwezigen en besluiten sinds 'maatschappelijk financieren')
- de commissie ontvangt de ledenaantallen van de vier amateurclubs
- de teksten van alle insprekers worden toegevoegd aan het dossier
- de 'enthousiaste' ambtelijke brief aan Hans de Zeeuw wordt toegevoegd aan het dossier
- Wim van Rijswijk deelt contactgegevens van goede voorbeelden uit het land


Vervolgstap is inhoudelijk debat in de commissie, dit vindt plaats op een nader te bepalen moment.

11

min
Besluit

Fracties hebben geen punten voor de rondvraag.

12

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: KM Castelijn
Portefeuillehouder: BCM Stam
Commissiegriffier: D Coenen

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.