Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 2501893
Aanvang-sluiting 18-02-2020 21:15 - 18-02-2020 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 18 februari 2020 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 21.15 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

AANVANG 21.15 uur. GEZAMENLIJKE BESPREKING MET COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING.
Politiek debat over de Visie Opvang in vergaderzaal 1 - Johan de Witt.
Aansluitend zet Bestuur en Middelen de vergadering voort in vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy voor de behandeling van haar agendadeel.

min
Besluit

Ondanks dat fracties in principe de visie steunen, uiten zij diverse kritiekpunten. Onderwerpen van debat zijn onder meer het uitvoeringsperspectief, de beschikbare woningvoorraad, de kwaliteit van de instroom, de financiële onderbouwing en - specifiek voor de omgeving Kromhout - de beoogde capaciteit van de huidige Leger des Heils-voorziening, een eventuele tweede voorziening en de algehele kwaliteit en leefbaarheid van de buurt. Diverse fracties kondigen moties en/of amendementen aan; de commissie agendeert het voorstel als bespreekstuk voor de gemeenteraadsvergadering van 10 maart (5 minuten spreektijd).

2

min
Besluit

Er zijn geen mededelingen. De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijsten vast.

5

min
Besluit

De commissie Bestuur en middelen besluit de het gesprek met de woningcorporaties in de commissie Fysiek (mogelijk in combnatie met Sociaal) gevoerd kan worden. De fracties geven hun inbreng mee aan de woordvoerders in deze commissie(s).

6

min
Besluit

De griffie werkt de agenda's bij.

7

min
Besluit

Er zijn geen vragen aan het college.

8

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

9

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: MPPM Merx
Portefeuillehouder: PJ Heijkoop
Commissiegriffier: JC Bakker

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.