Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Grote Projecten

Gemeente Dordrecht

Agenda Grote Projecten

Details van de vergadering/agenda
Titel Grote Projecten
Vergadernummer 2492571
Aanvang-sluiting 07-04-2020 20:00 - 07-04-2020 23:00

Namens de voorzitter van de COMMISSIE GROTE PROJECTEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 7 april 2020 zal plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 20.00 uur.

De vergadering wordt indien mogelijk publiekelijk uitgezonden via internet en kan worden teruggekeken via dordrecht.raadsinformatie.nl

De Commissiegriffier,

M. den Boer

STUKKEN TER BESPREKING

5

Inhoudelijke behandeling van het raadsvoorstel.
Tijdens de commissie Grote Projecten van 19 juni 2019 zijn de contouren van het verkeersstructuurplan gepresenteerd. Vervolgens heeft een participatietraject met de stad plaatsgevonden. Het is nu aan de commissie Grote Projecten om het Verkeersstructuurplan Schil-west inhoudelijk te behandelen en de raad te adviseren over afhandeling van het voorstel.

6

De commissie wordt via een presentatie geïnformeerd over de stand van zaken van het bestemmingsplan Amstelwijck (o.a. hoe het college na de werksessie van 6 november 2019 de toen besproken thema's verder heeft uitgewerkt). 

7

De vraag aan de commissie is of zij kan instemmen met de concept agenda voor de commissievergadering van 22 april.

8

9

10

Besloten deel na afloop openbare vergadering.

Tijdens de gesprekstafel in The Movies op 18 december jl. is afgesproken dit jaar in soortgelijke setting met ontwikkelaars verder te praten over een aantal concrete projecten waar ontwikkelaars tegen knelpunten aanlopen. Over de Refaja-locatie vindt een besloten gesprek plaats tussen de commissie en ontwikkelaar ABB.

Voorzitter: I Koene
Portefeuillehouder: H van der Linden / PH Sleeking / MD Burggraaf
Secretaris: M. den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.