Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 2490271
Aanvang-sluiting 24-03-2020 20:00 - 24-03-2020 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 24 maart 2020 zal plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 20.00 uur.

De vergadering wordt indien mogelijk publiekelijk uitgezonden via internet en/of kan worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl

De Commissiegriffier,

 
D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter met een toelichting op de keuze om als Dordtse raad het vergaderen voorlopig digitaal voort te zetten, gezien de uitbraak van het corona-virus en alle maatregelen om deze in te dammen. Verder zijn er geen mededelingen en stelt de commissie de agenda vast. 

STUKKEN TER BESPREKING

2

Beeldvormende bijeenkomst bedoeld om de commissie te voorzien van informatie om de Cultuurnota te kunnen behandelen. Politiek debat vindt (naar verwachting) plaats op dinsdag 31 maart. Eventuele insprekers kunnen zich uiterlijk maandag 23 maart 16.00 uur aanmelden bij de griffie. De agenda van de bijeenkomst staat bij de bijlagen.

min
Besluit

De beeldvorming bestaat uit de twee blokken insprekers en reflectie van buiten. Hiernaast is ambtelijk een video gemaakt met reacties uit de Dordtse culturele sector op de Cultuurnota. Omdat het nog niet mogelijk is deze af te spelen in de digitale vergadering, is het filmpje verspreid per mail. De vier insprekers zijn: 1. Erik-Ward Geerlings (Weeshuistheater), 2. David Prins (Hollands Diep), 3. Adeline Visser (Jongerenraad) en 4. Sylvia Landa (o.a. voorzitter Kunstrondje Dordt en Winkeliersvereniging Voorstraat-Noord). 
Voor reflectie van buiten op de Cultuurnota is Jan Jaap Knol uitgenodigd, directeur van de Boekman stichting, onafhankelijke kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid in Nederland. Enkele punten:
- zoals de Cultuurnota terecht stelt, kan cultuur inderdaad economisch van toegevoegde waarde zijn;
- Dordrecht scoort relatief hoog op de culturele ladder, ondanks de relatief lagere sociaal-economische status van een deel van de bevolking en ondanks het bijvoorbeeld ontbreken van een universiteit;
- gezien deze bevolkingssamenstelling is Dordrecht een diverse stad, goed dus dat de Cultuurnota breed publieksbereik nastreeft;
- Dordrecht heeft nog relatief weinig aandacht voor de creatieve, aan cultuur gelieerde industrie, zoals mode, entertainment en media;
- gezien het culturele aanbod liggen er kansen voor Dordrecht om meer in te zetten op internationale zichtbaarheid.


De andere externe deskundigen voor reflectie van buiten (Marisa Monsanto) kan uiteindelijk niet deelnemen aan de digitale vergadering. Zij wordt gevraagd haar reflectie alsnog te geven, bijvoorbeeld op schrift of video.

3

min
Besluit

De beeldvorming bestaat uit de twee blokken insprekers en reflectie van buiten. Hiernaast is ambtelijk een video gemaakt met reacties uit de Dordtse culturele sector op de Cultuurnota. Omdat het nog niet mogelijk is deze af te spelen in de digitale vergadering, is het filmpje verspreid per mail. De vier insprekers zijn: 1. Erik-Ward Geerlings (Weeshuistheater), 2. David Prins (Hollands Diep), 3. Adeline Visser (Jongerenraad) en 4. Sylvia Landa (o.a. voorzitter Kunstrondje Dordt en Winkeliersvereniging Voorstraat-Noord). 
Voor reflectie van buiten op de Cultuurnota is Jan Jaap Knol uitgenodigd, directeur van de Boekman stichting, onafhankelijke kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid in Nederland. Enkele punten:
- zoals de Cultuurnota terecht stelt, kan cultuur inderdaad economisch van toegevoegde waarde zijn;
- Dordrecht scoort relatief hoog op de culturele ladder, ondanks de relatief lagere sociaal-economische status van een deel van de bevolking en ondanks het bijvoorbeeld ontbreken van een universiteit;
- gezien deze bevolkingssamenstelling is Dordrecht een diverse stad, goed dus dat de Cultuurnota breed publieksbereik nastreeft;
- Dordrecht heeft nog relatief weinig aandacht voor de creatieve, aan cultuur gelieerde industrie, zoals mode, entertainment en media;
- gezien het culturele aanbod liggen er kansen voor Dordrecht om meer in te zetten op internationale zichtbaarheid.


De andere externe deskundigen voor reflectie van buiten (Marisa Monsanto) kan uiteindelijk niet deelnemen aan de digitale vergadering. Zij wordt gevraagd haar reflectie alsnog te geven, bijvoorbeeld op schrift of video.

4

De agendapunten 3 en 4 kunnen betrokken worden bij de bespreking van agendapunt 2.

min
Besluit

De beeldvorming bestaat uit de twee blokken insprekers en reflectie van buiten. Hiernaast is ambtelijk een video gemaakt met reacties uit de Dordtse culturele sector op de Cultuurnota. Omdat het nog niet mogelijk is deze af te spelen in de digitale vergadering, is het filmpje verspreid per mail. De vier insprekers zijn: 1. Erik-Ward Geerlings (Weeshuistheater), 2. David Prins (Hollands Diep), 3. Adeline Visser (Jongerenraad) en 4. Sylvia Landa (o.a. voorzitter Kunstrondje Dordt en Winkeliersvereniging Voorstraat-Noord). 
Voor reflectie van buiten op de Cultuurnota is Jan Jaap Knol uitgenodigd, directeur van de Boekman stichting, onafhankelijke kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid in Nederland. Enkele punten:
- zoals de Cultuurnota terecht stelt, kan cultuur inderdaad economisch van toegevoegde waarde zijn;
- Dordrecht scoort relatief hoog op de culturele ladder, ondanks de relatief lagere sociaal-economische status van een deel van de bevolking en ondanks het bijvoorbeeld ontbreken van een universiteit;
- gezien deze bevolkingssamenstelling is Dordrecht een diverse stad, goed dus dat de Cultuurnota breed publieksbereik nastreeft;
- Dordrecht heeft nog relatief weinig aandacht voor de creatieve, aan cultuur gelieerde industrie, zoals mode, entertainment en media;
- gezien het culturele aanbod liggen er kansen voor Dordrecht om meer in te zetten op internationale zichtbaarheid.


De andere externe deskundigen voor reflectie van buiten (Marisa Monsanto) kan uiteindelijk niet deelnemen aan de digitale vergadering. Zij wordt gevraagd haar reflectie alsnog te geven, bijvoorbeeld op schrift of video.

Overige agendapunten

5

min
Besluit

Kitty Kruger (GroenLinks) stelt vragen over de gevolgen van het coronavirus voor de culturele sector. Wethouder Sleeking stelt als dat doel dat culturele instellingen niet ten onder gaan. Hij laat weten voortdurend in overleg te zijn en te blijven met instellingen. Op korte termijn is de liquiditeitspositie van belang: instellingen lopen direct forse inkomsten mis terwijl kosten doorlopen. Dit gaat naar verwachting problemen opleveren. De gemeente bekijkt of eventueel bevoorschotting van subsidies een steunmogelijkheid is. Verder wacht de gemeente ook steunrichtlijnen af van het Rijk. Tegelijk anticiperen instellingen ook: kan er meer interactief? Moeten voorstellingen, exposities etc. worden uitgesteld of geannuleerd? Wat betreft evenementen: deze zijn geannuleerd tot in elk geval 1 juni. Veel evenementen vinden juist plaats in juni en juli. De gemeente bekijkt ook hier welke steun eventueel mogelijk is.


Loudy Nijhof (Beter Voor Dordt) vraagt naar de gevolgen van het coronavirus voor het sociaal domein; voor daklozen (ook jongeren) in de opvang, verslaafden en kinderen in residentiële instellingen. Wethouder Heijkoop laat het weten hier alle aandacht voor te hebben. Sowieso zijn 'rondreizende' daklozen jongeren een opgave en nu zeker met het coronavirus. Voor diverse doelgroepen wordt gekeken naar opvang en hulpverlening op alternatieve, aangepaste locaties. De wethouder zegt toe binnenkort een raadsinformatiebrief te sturen, met hierin ook nader antwoord op de gestelde vragen.
Kitty Kruger (GroenLinks) vraagt of er nu meer huiselijk geweld wordt verwacht. Dat zou kunnen, aldus de wethouder, maar er zijn nog geen signalen van. Hij houdt de vinger aan de pols.

7

min
Besluit

De commissie agendeert voor 31 maart het politieke debat over de Cultuurnota en de door wethouder Van der Linden verzochte themabespreking over regionale jeugdonderwerpen. De wethouder wordt verzocht hier daadwerkelijk maximaal een uur aan te besteden.

8

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst vast.

9

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de stand van zaken.

10

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de stand van zaken en stemt in met de voorstellen tot afvoeren.

11

min
Besluit

In de rondvraag complimenteren diverse fracties de griffie en de voorzitter voor het mogelijk maken van de videovergadering.

12

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: MPPM Merx
Portefeuillehouder: PH Sleeking
Commissiegriffier: D Coenen

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.