Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 2490181
Aanvang-sluiting 11-02-2020 20:00 - 11-02-2020 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 11 februari 2020 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter opent. Wethouder Heijkoop doet een mededeling over te realiseren hbo-opleidingen in een 'Dordrecht Academy'. De commissie stelt de gewijzigde agenda vast, na annulering van de presentaties van DG&J en het Berckepoort-initiatiefvoorstel.

2

min
Besluit

Vanwege tijdsgebrek verplaatst de commissie dit agendapunt naar de volgende vergadering.

4

min
Besluit

Vanwege tijdsgebrek verplaatst de commissie dit agendapunt naar de volgende vergadering.

5

De werkgroep van de commissie richt zich op de 'informatiepositie' van de commissie. Praktisch betekent dit het ontwikkelen van de sturing op het sociaal domein, en het voorbereiden van beeldvorming en themabijeenkomsten. Karin Castelijn heeft de gemeenteraad en daarmee de werkgroep verlaten. Welk raads- of commissielid wil zitting nemen in de werkgroep?

min
Besluit

Vanwege tijdsgebrek verplaatst de commissie dit agendapunt naar de volgende vergadering.

6

min
Besluit

Vanwege tijdsgebrek verplaatst de commissie dit agendapunt naar de volgende vergadering.

STUKKEN TER BESPREKING

7

AANVANG 20.00 uur. GEZAMENLIJKE BESPREKING MET COMMISSIE BESTUUR & MIDDELEN
Beeldvormende bijeenkomst bedoeld om de commissies te voorzien van informatie om de Visie Opvang te kunnen behandelen. Politiek debat vindt plaats op een nader te bepalen moment. Eventuele insprekers kunnen zich uiterlijk maandag 10 februari 16.00 uur aanmelden bij de griffie. 

min
Besluit

De burgemeester geeft op verzoek van de commissie een actueel veiligheidsbeeld van de Kromhout-omgeving. Vervolgens geven zeven insprekers hun mening over de Visie Opvang, waarna raads- en commissieleden vragen stellen. Ten slotte vindt aan de hand van een stellingen een debat plaats met genodigden, waar raads- en commissieleden ook vragen bij stellen. De commissies Sociaal en Bestuur & middelen besluiten op 18 februari gezamenlijk het debat te voeren over de Visie Opvang.

8

min
Besluit

De burgemeester geeft op verzoek van de commissie een actueel veiligheidsbeeld van de Kromhout-omgeving. Vervolgens geven zeven insprekers hun mening over de Visie Opvang, waarna raads- en commissieleden vragen stellen. Ten slotte vindt aan de hand van een stellingen een debat plaats met genodigden, waar raads- en commissieleden ook vragen bij stellen. De commissies Sociaal en Bestuur & middelen besluiten op 18 februari gezamenlijk het debat te voeren over de Visie Opvang.

9

min
Besluit

De burgemeester geeft op verzoek van de commissie een actueel veiligheidsbeeld van de Kromhout-omgeving. Vervolgens geven zeven insprekers hun mening over de Visie Opvang, waarna raads- en commissieleden vragen stellen. Ten slotte vindt aan de hand van een stellingen een debat plaats met genodigden, waar raads- en commissieleden ook vragen bij stellen. De commissies Sociaal en Bestuur & middelen besluiten op 18 februari gezamenlijk het debat te voeren over de Visie Opvang.

10

De agendapunten 8, 9 en 10 kunnen betrokken worden bij de bespreking van de Visie opvang Kwetsbare groepen (agendapunt 7).

min
Besluit

De burgemeester geeft op verzoek van de commissie een actueel veiligheidsbeeld van de Kromhout-omgeving. Vervolgens geven zeven insprekers hun mening over de Visie Opvang, waarna raads- en commissieleden vragen stellen. Ten slotte vindt aan de hand van een stellingen een debat plaats met genodigden, waar raads- en commissieleden ook vragen bij stellen. De commissies Sociaal en Bestuur & middelen besluiten op 18 februari gezamenlijk het debat te voeren over de Visie Opvang.

11

min
Besluit

De commissie maakt geen gebruik van de rondvraag.

12

min
Besluit

De commissie besluit de agendapunten 2 t/m 6 te verplaatsen naar de volgende vergadering vanwege tijdsgebrek; de voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: AL van der Ham
Portefeuillehouder: H van der Linden / PJ Heijkoop
Commissiegriffier: D Coenen

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.