Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 2487596
Aanvang-sluiting 21-01-2020 20:00 - 21-01-2020 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 21 januari 2020 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

Bewoners van het Kromhout, de heren Marius Dijksman, Klaas de Vries en Arie den Dekker, krijgen de gelegenheid om in te spreken na agendapunt 3. Naar aanleiding van deze inspraakreactie besluit de commissie om gezamenlijk met de commissie Sociale Leefomgeving te spreken over de visie Opvang (in februari) en de veiligheid van het Kromhout en omgeving hierbij te betrekken.

2

min
Besluit

De commissie besluit de besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 15 januari 2020 vast te stellen.

3

min
Besluit

Er zijn geen vragen gesteld aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING

4

Gesprek met wethouders Burggraaf en Flach over de Regiodeal.

min
Besluit

De commissie steunt de inzet van Dordrecht en de regio voor de Regiodeal en vraagt de wethouder de commissie de komende periode op hoogte te houden van de stand van zaken.

5

De commissie besloot in haar vorige vergadering de zienswijze (kort) te agenderen voor deze vergadering met de vraag of dit stuk als hamerstuk door kan naar de raad.

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze als hamerstuk naar de raad te sturen. Het vervolgproces zal in het voorjaar te bespreking worden voorgelegd aan de commissie.

6

De commissie beoordeelt het Prioriteringskader voor de 'Agenda Dordrecht 2030' (eerder besproken op 19 november 2019 in een themabijeenkomst 'Strategisch investeren in Dordt 2030').

min
Besluit

De heer Sas spreekt namens het Platform Duurzaam Dordrecht in op dit onderwerp. Hij benadrukt het belang om te investeren in duurzaamheid.
De commissie benoemt met name de energietransitie en onderwijs als bijzondere aandachtspunten in het prioriteringskader en besluit dat het prioriteringskader als hamerstuk naar de raad kan.

7

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

8

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: K Kruger
Portefeuillehouder: MD Burggraaf / AW Kolff / BCM Stam
Commissiegriffier: JC Bakker

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.