Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda CTOO

Gemeente Dordrecht

Agenda CTOO

Details van de vergadering/agenda
Titel CTOO
Vergadernummer 2467933
Aanvang-sluiting 14-11-2019 19:30 - 14-11-2019 20:30

Namens de voorzitter van de Commissie van Toezicht op het Openbaar Onderwijs wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op donderdag 14 november 2019 zal plaatsvinden bij het Johan de Witt-gymnasium, Oranjepark 11 te Dordrecht, aanvang 19.30 uur.

LET OP!  De voorbespreking van deze agenda zal plaatsvinden op dinsdag 12 november 2019 in de Jachtkamer van het Stadhuis, aanvang 13.00 uur.

De Commissiegriffier,                                                                              

D. Coenen 

                                                                                  

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering.

STUKKEN TER BESPREKING

2

min
Besluit

Jaarrekening en begroting worden gezamenlijk besproken. De CTOO besluit de jaarrekening als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraad.

3

min
Besluit

De CTOO bespreekt met de raad van toezicht en de rector-bestuurder het volgende:
Het aantal leerlingen daalt deze jaren harder dan verwacht en deze daling houdt ook de komende jaren nog aan.
- dit betreft meer dan enkel demografische krimp; 'de alarmbellen' zijn afgegaan bij de bestuurders, actie is vereist
- omliggende scholen hebben blijkbaar hun onderwijsconcepten en -profielen (meer) ontwikkeld en het JdW heeft mogelijk te lang vertrouwd op het merk 'gymnasium', wat inmiddels ook als traditioneel en ouderwets wordt gezien door sommige ouders en kinderen. Vergelijkbare gymnasia in Nederland kampen hier ook mee.
- het personeelsbestand van het JdW kent een dure functiemix


Als oplossingsrichtingen worden besproken:
- versterken van het JdW-profiel
- inmiddels is een nieuwe conrector geworven met werving van leerlingen als verantwoordelijkheid
- natuurlijk verloop van personeel zal kosten doen dalen
- komende drie/vier jaren zullen spannend zijn; het aantal aanmeldingen wordt cruciaal (waarbij bijvoorbeeld tien extra aanmeldingen al fors geld opleveren)


Ook wordt passend onderwijs besproken:
- het JdW heeft een speciaal aanbod voor getalenteerde po-leerlingen
- het JdW kent een relatief hoog aandeel met leerlingen met een stoornis uit het autismespectrum, wat extra begeleiding vraagt voor hun sociale en emotionele ontwikkeling
- het JdW is tevreden over de samenwerking binnen het samenwerkingsverband passend onderwijs


Tot slot:
- de rvt werkt aan de werving van een nieuwe rector-bestuurder, de huidige gaat met pensioen na dit schooljaar (de werving verloopt moeizaam)
- stapsgewijs werken rvt en rector-bestuurder toe naar volledige werking volgens het nieuwe rvt-model
- voor komende jaren is de afspraak dat het CTOO-jaargesprek plaatsvindt met een afvaardiging van de rvt en de rector-bestuurder
 

4

min
Besluit

De commissie laat weten dat de herbenoeming op 26 november als hamerstuk staat geagendeerd voor de gemeenteraad.

Tenslotte

5

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Kamervoorzitter: D.T.J. van Leeuwen
Secretaris: D Coenen