Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Infrastructuur

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Infrastructuur

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Infrastructuur
Vergadernummer 233221
Aanvang-sluiting 22-09-2009 20:00 - 22-09-2009 20:45
Hoofdvergadering Adviescommissie

min
Besluit
De adviescommissie kan zich vinden in de vervolgacties van het college en besluit de raadsinformatiebrief ter kennisneming te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 29 september 2009. Eventuele, vanwege tijdgebrek, onbeantwoord gebleven vragen kunnen aan wethouder Lagendijk worden gemaild.Kamervoorzitter: J. Heijmans
Portefeuillehouder: J.H. Lagendijk
Secretaris: J.T. de Heus
Thema: Maatsch. voorzieningen