Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 2309821
Aanvang-sluiting 19-11-2019 20:00 - 19-11-2019 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 19 november 2019 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

De commissie stelt de agenda vast.

STUKKEN TER BESPREKING

2

De commissie bekijkt de mechanismen en beleidskeuzes achter stedelijke en economische groei en voert het gesprek over de denk- en prioriteitskaders voor het investeringsprogramma van de Groeiagenda. Op basis van de bevindingen van de commissie zal het college een definitief toetsingskader ("beleidskaarten") voor de investeringen opstellen  en voorleggen aan de raad ter vaststelling.

min
Besluit

De commissie verkent de mechanismen en beleidskeuzes achter stedelijke en economische groei en de denk- en prioriteitskaders voor het investeringsprogramma van de Groeiagenda. Op basis van de vragen en opmerkingen van de commissie zal het college een definitief toetsingskader ("beleidskaarten") voor de investeringen opstellen  en voorleggen aan de raad ter vaststelling.

Agendadeel

3

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijsten vast van de commissies Bestuur en Middelen van 15 en 30 oktober 2019.

5

min
Besluit

Wethouder Burggraaf deelt mee dat het college volgende week met een voorstel komt voor de actualisatie van de grondexploitatie Distripark/Kil IV. Dit besluit vraagt om een bespreking/raadsbesluit vóór 1 januari. Bespreking in de commissie kan op 10 december. 

6

min
Besluit

Beter Voor Dordt heeft een vraag gesteld aan de burgemeester over de inzet van de politie tijdens de feestdagen, deze vraag is via de mail beantwoord.

7

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

8

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: DTJ van Leeuwen
Portefeuillehouder: MD Burggraaf / PJ Heijkoop
Commissiegriffier: JC Bakker

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.