Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 2309738
Aanvang-sluiting 10-09-2019 20:00 - 10-09-2019 20:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 10 september 2019 in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.00 uur.

plv VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

D.F.M. Schalken- den Hartog

 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

Hamerstukken

3

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie VSP legt een stemverklaring af, die wordt ondersteund door de fracties SP, PvdA en Gewoon Dordt.

4

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie VSP legt een stemverklaring af, die wordt ondersteund door de fracties SP, PvdA en Gewoon Dordt.

5

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie VSP legt een stemverklaring af, die wordt ondersteund door de fracties SP, PvdA en Gewoon Dordt.

6

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

7

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

9

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

10

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

11

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

12

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

13

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 5 september 2019 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.